Skip to main content

2019 Planet Position, Nakshatra and Aspects


DateSUMOMEVEMAJUSAURNEPLRAKESUMOMEVEMAJUSAURNEPLRAKESUMOMEVEMAJUSAURNEPLRAKEChandrastmaSU MOSU MESU VESU MASU JUSU SASU URSU NESU PLSU RASU KEMO MEMO VEMO MAMO JUMO SAMO URMO NEMO PLMO RAMO KEME VEME MAME JUME SAME URME NEME PLME RAME KEVE MAVE JUVE SAVE URVE NEVE PLVE RAVE KEMA JUMA SAMA URMA NEMA PLMA RAMA KEJU SAJU URJU NEJU PLJU RAJU KESA URSA NESA PLSA RASA KERA URRA NERA PLKE URKE NEKE PLUR NEUR PLNE PLLI SULI MOLI MELI VELI MALI JULI SALI URLI NELI PLLI RALI KE
1-Jan-2019916725907(O)2912681791714111992643103Poorva-ShadhaVishakhaMoolaVishakhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniShatbhishaPoorva-ShadhaPushyaUttara-ShadhaShravana79.480.5960.730.6479.3829.55134.3545.6544.5272.18
2-Jan-20199178(D)8928012681791714111992643103C0RC9RRPoorva-ShadhaAnuradhaMoolaVishakhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniShatbhishaPoorva-ShadhaPushyaUttara-ShadhaShravana39.2279.1329.770.3179.4429.46134.6245.3844.4944.4672.07
3-Jan-20199188(D)21938112781891714112092643103C1RC8RRPoorva-ShadhaJyesthaMoolaVishakhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPushyaUttara-ShadhaShravana30.58120.94150.2329.7745.6379.9929.37134.8845.1244.4780.5945.0271.96
4-Jan-201991993958212881891714112092643103C2RC7RRPoorva-ShadhaMoolaMoolaVishakhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaShravana60.2530.44150.1229.88119.4544.74119.6860.3280.5571.6329.28135.1444.8644.4479.745.5971.84
5-Jan-2019920915968312881891714112092643103C5C3RC6RRPoorva-ShadhaPoorva-ShadhaMoolaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaShravana59.25150.53120.7559.2572.2729.19135.88135.444.644.4271.73
6-Jan-2019921927988412981891714112092643103C6C4RC5RRPoorva-ShadhaUttara-ShadhaMoolaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaShravana72.020.972.05149.5172.9129.11135.67135.6644.3444.444.8371.62
7-Jan-20199221099985121081991814112092643103C5C4RRPoorva-ShadhaUttara-ShadhaMoolaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaShravana29.9260.7940.6590.7129.02135.47135.9144.0944.3730.1271.51
8-Jan-2019923102191187121081991814112092643103C6C3RRC9Poorva-ShadhaShravanaMoolaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaShravana40.2289.86135.2690.9144.3529.2171.4
9-Jan-201992411391288121181991814112092642102C7C2RRC8Poorva-ShadhaDhanishthaMoolaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaShravana44.8149.9230.0889.0140.21135.0690.7344.3340.6171.29
10-Jan-2019925111491489121281991814112092642102C8C1RRC7Poorva-ShadhaShatbhishaPoorva-ShadhaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha0.8960.7539.28134.8690.5644.3139.1871.18
11-Jan-20199261126915810121281991814112092642102C8C0RRC6Uttara-ShadhaPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha59.810.171.0859.91144.33134.6790.3844.2971.07
12-Jan-2019927128917811121382091814112092642102C9C1RRC5Uttara-ShadhaUttara-BhadrapadaPoorva-ShadhaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha80.1371.89143.2845.65134.4790.2144.2645.2372.32
13-Jan-20199281220918812121482091814112092642102C2RRC4Uttara-ShadhaRevatiPoorva-ShadhaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha120.7630.720.0344.6371.52134.2890.0444.2471.37
14-Jan-201992913920813121482091814112092642102C10C3RRC3Uttara-ShadhaAshwiniPoorva-ShadhaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.5789.2490.7629.9159.9572.25134.0989.8644.22
15-Jan-2019101116921814121582091814112092642102C9C4RRC2Uttara-ShadhaBharniPoorva-ShadhaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.3930.772.9889.744.2
16-Jan-2019102129923815121682091914112092642102C9C5RRC1Uttara-ShadhaKritikaPoorva-ShadhaAnuradhaUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha179.40.6120.8679.3389.5344.1830.49
17-Jan-20191032(E)13925816121782191914112092742102C8C6RRC0Uttara-ShadhaRohiniPoorva-ShadhaAnuradhaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha180.470.47144.17120.4540.4879.9889.3644.1729.01
18-Jan-20191042(E)27926817121782191914112092742102C7C7RRC2Uttara-ShadhaMrigshiraPoorva-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha143.5190.48150.9150.5139.030.4120.0539.43135.1244.8880.6289.244.15
19-Jan-2019105312928818121882191914112092742102C7C8RRC3Uttara-ShadhaAardraUttara-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha89.4845.3539.5580.09119.6430.71135.8289.0360.9844.13
20-Jan-2019106327929819121982191914112092742102C6C9RRC4Uttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.9544.5144.36144.46180.0140.0779.15119.2229.73134.7490.6389.4940.8360.944.11
21-Jan-20191074(O)12101820121982191914112092742102C6C10RRC5Uttara-ShadhaPushyaUttara-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.6145.3440.639.75179.160.840.8589.5790.0529.2440.5960.8144.09
22-Jan-20191084(O)27103822122082191914112092742102C5RRC6Uttara-ShadhaAashleshaUttara-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.27149.74180.840.840.0640.2990.6129.8940.3560.7344.08
23-Jan-2019109512104823122182291914112092742102C4RRC7Uttara-ShadhaMaghaUttara-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha71.93134.6940.2989.8145.750.9839.1330.5340.1160.6444.06
24-Jan-20191010527106824122182292014112092742102C4RRC8ShravanaUttara-FalguniUttara-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.9471.5940.41119.944.1244.13119.4379.5539.8760.5644.0560.63
25-Jan-20191011611108825122282292014112092742102C3RRC9ShravanaHastUttara-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha119.3445.8471.2539.4245.6143.19119.9280.2839.6460.4844.0359.63
26-Jan-20191012625109826122382292014112092742102C2RRShravanaChitraUttara-ShadhaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.7460.55144.7340.8530.88144.36120.4239.460.444.02119.18
27-Jan-20191013791011827122382292014112092742102C2RRShravanaSwatiShravanaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.6472.3239.229.8120.9139.1760.3244
28-Jan-201910147221013828122482392014112092741101C1RRShravanaVishakhaShravanaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.5480.4680.4230.3144.4771.360.2459.16
29-Jan-201910158(D)51014829122582392014112092741101C0RRShravanaAnuradhaShravanaJyesthaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha0.3745.4379.4644.98149.1145.0679.8480.9160.1679.8259.72
30-Jan-201910168(D)18101690122582392014112092741101C0RRShravanaJyesthaShravanaMoolaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha0.3345.3239.3345.6579.82149.0630.9460.0860.29
31-Jan-2019101790101892122682392014112092741101C1RRShravanaMoolaShravanaMoolaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.280.37150.2429.76896060.86
1-Feb-20191018912102093122782392014112092741101C2RRShravanaMoolaShravanaMoolaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.0929.1530.7789.6459.92
2-Feb-20191019924102194122782392114112092741101C2RRShravanaPoorva-ShadhaShravanaMoolaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.9730.5630.7972.9829.05120.4590.2959.85
3-Feb-20191020106102395122882492114112092741101C3RRShravanaUttara-ShadhaDhanishthaMoolaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.8429.230.5730.8744.5459.4771.25119.3390.9359.77
4-Feb-201910211018102596122982492114112092741101C3C4RRShravanaShravanaDhanishthaMoolaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.7230.1129.5971.0459.70.74
5-Feb-201910221029102797122982492114112092741101C8C5RRShravanaDhanishthaDhanishthaMoolaRevatiJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.5972.5159.9229.4659.630.92
6-Feb-2019102311111028981(O)082492114112092741101C6RRDhanishthaShatbhishaDhanishthaMoolaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.4671.5244.0940.2772.0939.5690.9589.05143.0859.55
7-Feb-2019102411231109101(O)182492114112192741101C6RRDhanishthaPoorva-BhadrapadaDhanishthaMoolaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha29.2744.3259.6360.5339.15150.7629.2440.290.2289.78143.2959.48
8-Feb-201910251251129111(O)182492114112192741101C7RRDhanishthaUttara-BhadrapadaDhanishthaMoolaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.2144.1960.4829.3459.4140.8540.8589.4990.51143.5159.4139.0845.32
9-Feb-2019102612171149121(O)282592114112192741101C8RRDhanishthaRevatiDhanishthaMoolaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.0579.960.66143.7259.340.2344.28
10-Feb-2019102712291169131(O)382592114112192741101C9RRDhanishthaRevatiDhanishthaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha29.6144.26143.9359.270.67
11-Feb-201910281121179141(O)382592115112192741101C10RRDhanishthaAshwiniShatbhishaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha30.5972.5545.9740.09143.32144.1459.2129.02
12-Feb-201910291251199151(O)482592215112192741101RRDhanishthaBharniShatbhishaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha149.690.44144.3459.1429.1
13-Feb-20191102(E)811119161(O)582592215112192741101RRDhanishthaKritikaShatbhishaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha150.6929.3140.40.2144.05144.5559.0740.129.18
14-Feb-20191112(E)2111139181(O)582592215112192741101RRDhanishthaRohiniShatbhishaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.19149.6330.3745.92149.6290.61143.9639.245.40.8544.69144.7559.0139.0529.26
15-Feb-20191123511159191(O)682592215112192741101RRDhanishthaMrigshiraShatbhishaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.159.2160.7179.13135.9344.0745.33144.9529.34
16-Feb-201911332011169201(O)782692215112192740100RRDhanishthaPunarvasuShatbhishaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha180.2272.9380.74134.1145.8960.8845.9729.43
17-Feb-20191144(O)511189211(O)782692215112192840100RRDhanishthaPushyaShatbhishaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha150.5560.7389.820.9359.7529.51
18-Feb-20191154(O)2011209221(O)882692215112192840100RRDhanishthaAashleshaPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha59.75149.8344.960.1471.0429.59
19-Feb-20191165511219231(O)982692215112192840100RRDhanishthaMaghaPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha144.31120.159.20.4971.629.67
20-Feb-201911752011239251(O)1082692215112192840100RRShatbhishaPoorva-FalguniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.6639.42143.25135.31180.8660.7180.7572.1629.76
21-Feb-20191186511259261(O)1082692215112192840100RRShatbhishaUttara-FalguniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha71.745.5740.4150.3545.5840.2529.4980.0272.7329.84
22-Feb-201911962011269271(O)1182692315112192840100RRShatbhishaHastPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.5779.7859.1144.7789.6430.530.66134.4179.330.5929.92
23-Feb-201911107411279281(O)1282792315112192840100RRShatbhishaChitraPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.93143.25179.3259.3344.0490.9159.820.48134.9629.8129.5230.01
24-Feb-2019111171811299291(O)1282792315112192840100RRShatbhishaSwatiPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAshwiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.9971.2771.9959.47179.280.72135.530.9930.09
25-Feb-201911128(D)112(D)01011(O)1382792315112192840100C9RRShatbhishaVishakhaPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha60.8444.3259.1159.51119.9860.02180.510.5130.8930.18
26-Feb-201911138(D)1412(D)11021(O)1482792315112192840100C8RRShatbhishaAnuradhaPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha60.5145.3149.27134.3445.6659.4330.7930.26
27-Feb-201911148(D)2712(D)21031(O)1482792315112192840100C7RRShatbhishaJyesthaPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha60.17135.8444.160.2830.9859.2330.730.35
28-Feb-201911159912(D)31041(O)1582792315112192840100C6RRShatbhishaMoolaUttara-BhadrapadaUttara-ShadhaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha4159.84134.7845.2272.2830.6130.43
1-Mar-2019111692112(D)41051(O)1682792315112192840100C5RRShatbhishaPoorva-ShadhaUttara-BhadrapadaUttara-ShadhaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.8259.5172.6660.3289.9330.5130.52
2-Mar-2019111710312(D)41061(O)1682792315112192840100C4RRShatbhishaUttara-ShadhaUttara-BhadrapadaUttara-ShadhaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.240.6459.1879.6430.9744.9430.4230.61
3-Mar-20191118101512(D)51081(O)1782892315112192840100C3RRShatbhishaShravanaUttara-BhadrapadaUttara-ShadhaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.4680.5380.671.3230.640.0772.7730.3430.69
4-Mar-20191119102612(D)51091(O)1882892315112192840100C2RRShatbhishaDhanishthaUttara-BhadrapadaUttara-ShadhaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.2871.530.3872.0430.2530.78150.9529.05
5-Mar-2019112011812(D)510101(O)1882892415112192840100C1RRPoorva-BhadrapadaShatbhishaUttara-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.0945.2644.7540.3371.5230.3271.3230.1779.4730.87150.7829.22
6-Mar-20191121112012(D)510111(O)1982892415112292840100C1RC0RRPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaUttara-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha0.9439.9144.310.4445.2571.3930.4140.3530.0980.0330.96150.6229.38
7-Mar-2019112212212(D)510121(O)208289241511229283(D)29929RC1RRPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaUttara-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.720.5244.8371.1130.6644.439.230.0180.58150.4529.55
8-Mar-20191123121412(D)410141(O)208289241511229283(D)29929RC1RRPoorva-BhadrapadaUttara-BhadrapadaUttara-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.5359.3460.780.5145.8445.4929.9345.12150.2929.71
9-Mar-20191124122712(D)410151(O)218289241611229283(D)29929RC10C2RRPoorva-BhadrapadaRevatiUttara-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.3460.2671.7780.7859.3129.86150.1329.87
10-Mar-201911251912(D)310161(O)228289241611229283(D)29929RC8C3RRPoorva-BhadrapadaAshwiniUttara-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.1540.4980.3779.64143.3659.9429.78149.9630.04
11-Mar-2019112612212(D)310171(O)228289241611229283(D)29929RC7C4RRPoorva-BhadrapadaBharniPoorva-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.530.72143.2259.8545.5143.9460.5729.72149.0830.92149.830.2
12-Mar-201911272(E)412(D)210181(O)238289241611229283(D)29929RC5C5RRPoorva-BhadrapadaKritikaPoorva-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha5972.66144.5229.65149.2230.78149.6330.37
13-Mar-201911282(E)1812(D)110201(O)248299241611229283(D)29929RC3C6RRPoorva-BhadrapadaRohiniPoorva-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha79.4489.5659.98143.4119.529.58149.3630.64149.4730.53
14-Mar-201911293112(D)010211(O)248299241611229283(D)29929RC1C7RRPoorva-BhadrapadaMrigshiraPoorva-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha0.9590.4860.96120.0359.9790.9139.32119.0760.93120.129.52149.530.5179.020.9829.2830.24149.3130.69
15-Mar-2019120315112910221(O)258299241611229283(D)29929RC1C8RRPoorva-BhadrapadaAardraPoorva-BhadrapadaShravanaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha0.9990.460.94119.9760.0329.96120.729.46149.6330.37179.090.9130.17134.7929.17149.1430.86
16-Mar-2019121329112810231(O)268299241611229283(D)29929RC3C9RRPoorva-BhadrapadaPunarvasuPoorva-BhadrapadaDhanishthaBharniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha120.7149.94179.340.18180.1889.3759.96120.8759.1372.7629.4149.7630.24179.160.84
17-Mar-20191224(O)13112710241(O)268299241611229283(D)29929RC5RRPoorva-BhadrapadaPushyaPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha135.5359.115929.971.6129.34149.8930.11179.230.77
18-Mar-20191234(O)28112610251(O)278299241611229283(D)29929RC7RRUttara-BhadrapadaAashleshaPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha120.81150.129.2150.830.7760.6939.6929.29150.0129.99179.30.7
19-Mar-2019124513112510271(O)288299251611229283(D)29929RC9RRUttara-BhadrapadaPoorva-FalguniPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha135.1144.26135.7460.8840.6190.93119.4129.24150.1329.87179.370.6344
20-Mar-2019125528112510281(O)288299251611229283(D)29929RRRUttara-BhadrapadaUttara-FalguniPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha149.7119.990.85120.0459.41120.5960.0290.429.66150.929.1149.25120.0660.49119.5129.19150.2529.75179.440.5644.01
21-Mar-2019126613112410291(O)298299251611229283(D)29929RRRUttara-BhadrapadaHastPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha71.3930.07135.89134.2459.2389.8759.9930.84149.6430.36149.86120.7159.77120.2329.14150.3729.63179.510.4944.02
22-Mar-20191276281123110208299251611229283(D)29929RRRUttara-BhadrapadaChitraPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.3229.13144.1690.2989.2990.7189.33150.4659.06120.9429.1150.4829.52179.580.4244.040.4
23-Mar-20191287121123111208299251611229283(D)29929RRRUttara-BhadrapadaSwatiPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.410.5429.06150.5929.41179.650.3544.050.6989.49
24-Mar-20191297261122113218299251611229283(D)29929RRRUttara-BhadrapadaVishakhaPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.010.0629.02150.729.3179.720.2844.0790.04
25-Mar-201912108(D)101122114228299251611229283(D)29929RRRUttara-BhadrapadaAnuradhaPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha120.2571.771.4945.1344.410.3239144.63150.829.2179.790.2144.0890.6
26-Mar-201912118(D)231122115228299251611229283(D)28928RRRUttara-BhadrapadaJyesthaPoorva-BhadrapadaDhanishthaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.6872.5372.3589.53144.2744.70.640.15143.37150.929.1179.850.1544.139.87
27-Mar-20191212951122116238299251611229283(D)28928RRRUttara-BhadrapadaMoolaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha60.9871.4244.90.7960.1315129179.920.0844.1240.75
28-Mar-201912139181121117248299251611229283(D)28928RRRUttara-BhadrapadaPoorva-ShadhaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.1345.010.8739.1539.1471.26179.990.0144.14
29-Mar-201912141001122119248299251711229283(D)28928RRUttara-BhadrapadaUttara-ShadhaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.1430.0672.7545.010.8640.3440.3971.89180.050.0544.15
30-Mar-20191215101111221110259(O)09251711229283(D)28928RRUttara-BhadrapadaShravanaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha79.8140.2544.930.7644.7672.52180.120.1244.17
31-Mar-20191216102311221111269(O)09251711229283(D)28928RRUttara-BhadrapadaDhanishthaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha80.7529.2644.750.5671.5445.91180.180.1844.1944.26
1-Apr-2019121711511221112269(O)09251711229283(D)28928RRRevatiDhanishthaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.74143.1644.50.2972.72135.8344.1729.56180.250.2544.2145.14
2-Apr-20191218111711231114279(O)09251711239283(D)28928RRRevatiShatbhishaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha79.5179.8280.0644.160.0745.11134.5845.4230.16180.310.3144.23
3-Apr-20191219112911231115289(O)09251711239283(D)28928RRRevatiPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha80.4980.8689.260.43119.1960.810.5130.77180.380.3844.25
4-Apr-20191220121111241116289(O)09251711239283(D)28928C9RRRevatiUttara-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.57180.440.4444.27
5-Apr-20191221122311241117299(O)09251711239283(D)28928C2RRRevatiRevatiPoorva-BhadrapadaShatbhishaKritikaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha29.1245.5730.71180.50.544.29
6-Apr-2019122216112511182109(O)09251711239283(D)28928RRRevatiAshwiniPoorva-BhadrapadaShatbhishaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha29.240.9659.44134.1180.91180.560.5644.31
7-Apr-20191223119112611202109(O)09251711239283(D)28928RRRevatiBharniPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha30.155960.1480.6779.84134.7380.8180.630.6344.34
8-Apr-201912242(E)1112611212119(O)09261711239283(D)28928RRRevatiKritikaPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha60.940.6680.12135.3680.69180.690.6944.36
9-Apr-201912252(E)15112711222129(O)09261711239283(D)28928RRRevatiRohiniPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha89.2639.87120.4559.5579.5745.170.79135.9880.58180.750.7544.38
10-Apr-201912262(E)28112811232129(O)09261711239283(D)28928RRRevatiMrigshiraPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha90.2189.63149.3329.86150.1439.0259.7119.4960.5179.0244.020.3879.445.48134.5280.47180.810.8144.4144.88
11-Apr-20191227311112911242139(O)09261711239283(D)28928RRRRevatiAardraPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha90.8489.1689.4160.6580.03134.3744.76135.2480.36180.870.8744.43144.71
12-Apr-2019122832512(D)011262149(O)09261711239283(D)28928RRRRevatiPunarvasuPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.7589.2689.8190.19119.43180.6390.4159.9480.65135.0244.05135.9580.25180.930.9344.45144.55
13-Apr-201912294(O)912(D)111272149(O)09261711239283(D)28928RRRRevatiPushyaPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.43119.0290.2472.9940.57120.7159.29135.6780.14180.990.9944.48144.38
14-Apr-20191(E)04(O)2312(D)211282159(O)09261711239293(D)27927RC8RRAshwiniAashleshaPoorva-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha45.11120.01150.2972.5639.4259.51119.4560.5580.0344.529.03144.22
15-Apr-20191(E)15812(D)311292159(O)09261711239293(D)27927RC7RRAshwiniMaghaUttara-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.79120.1840.2672.0889.5360.7179.9244.5330.05144.06
16-Apr-20191(E)252212(D)512(E)02169(O)09261811239293(D)27927RC6RRAshwiniPoorva-FalguniUttara-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.46134.75180.771.5790.7579.8144.55143.89
17-Apr-20191(E)36712(D)612(E)22179(O)09261811239293(D)27927RC5RRAshwiniUttara-FalguniUttara-BhadrapadaPoorva-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha44.1439.64149.471.0139.240.579.744.5859.08143.73
18-Apr-20191(E)462212(D)712(E)32179(O)09261811239293(D)27927RC4RRAshwiniHastUttara-BhadrapadaUttara-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha30.7840.5871.2430.6239.839.879.5944.6159.9529.16143.56
19-Apr-20191(E)57612(D)812(E)42189(O)09261811239293(D)27927RC3RRAshwiniChitraUttara-BhadrapadaUttara-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha30.5579.6372.5129.471.1240.439.0979.4844.6360.8130.26143.4
20-Apr-20191(E)672012(D)1012(E)52199(O)09261811239293(D)27927RC2RRAshwiniVishakhaUttara-BhadrapadaUttara-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha30.32134.8739.1871.1172.4940.9979.3744.66143.23
21-Apr-20191(E)78(D)412(D)1112(E)62199(O)09261811239293(D)27927RC1RRAshwiniAnuradhaUttara-BhadrapadaUttara-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha30.0880.5372.4672.94143.5879.2644.6989.77143.07
22-Apr-20191(E)88(D)1812(D)1212(E)82209(O)09261811239293(D)27927RC0RRAshwiniJyesthaUttara-BhadrapadaUttara-BhadrapadaRohiniMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha29.850.3544.3779.540.8439.3572.3871.8430.19144.22143.0329.0279.1544.72
23-Apr-20191(E)99112(D)1412(E)92218299261811239293(D)27927RC1RRAshwiniMoolaUttara-BhadrapadaUttara-BhadrapadaRohiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha29.610.5745.3171.8229.0471.92144.86143.7429.0679.0444.7439.55
24-Apr-20191(E)991312(D)1512(E)102218299261811239293(D)27927RC1RRAshwiniPoorva-ShadhaUttara-BhadrapadaUttara-BhadrapadaRohiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha29.3779.3771.2671.58144.4529.144.7740.89
25-Apr-20191(E)1092612(D)1712(E)112228299261811239293(D)27927RC2RRRAshwiniPoorva-ShadhaRevatiUttara-BhadrapadaRohiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha29.130.2880.8479.8472.79143.529.14179144.8
26-Apr-20191(E)1110812(D)1812(E)132238299261811239293(D)27927RC3RRRAshwiniUttara-ShadhaRevatiUttara-BhadrapadaRohiniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha135.0490.4745.6479.744.5789.4144.1529.19179.060.9444.83
27-Apr-20191(E)12102012(D)2012(E)142238299261811239293(D)27927RC4RRRAshwiniShravanaRevatiUttara-BhadrapadaMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.9360.2545.1690.02144.8129.24179.120.8844.8645.0939.06
28-Apr-20191(E)1311112(D)2112(E)152248299261811239293(D)27927RC5RRRBharniDhanishthaRevatiUttara-BhadrapadaMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha72.0340.61134.1479.0745.7690.6529.29179.180.8244.8940.16
29-Apr-20191(E)14111312(D)2312(E)162258299261811239293(D)27927RC6RRRBharniShatbhishaRevatiUttara-BhadrapadaMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha40.29135.1772.3239.7744.6629.5980.2879.5129.35179.230.7744.9239.01
30-Apr-20191(E)15112512(D)2512(E)172258299261811239293(D)27927RRC7RRRBharniPoorva-BhadrapadaRevatiRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.9771.2929.4890.1859.2260.780.77149.3929.4179.280.7244.9539.12
1-May-20191(E)1612712(D)2612(E)192268299261811239293(D)27927RRC8RRRBharniUttara-BhadrapadaRevatiRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.0939.6571.3159.6890.3690.389.780.08150.0530.62149.3829.46179.340.6644.9871.1639.24
2-May-20191(E)17122012(D)2812(E)202278299261811239293(D)27927RRC9RRRBharniRevatiRevatiRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.330.380.9989.44150.729.91150.0929.52179.380.6245.0172.0244.2744.5739.35
3-May-20191(E)18121012(E)212278299261911239293(D)26926RRC10RRRBharniAshwiniAshwiniRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha39.01120.7529.21150.7929.59179.430.5745.0572.8845.6739.47
4-May-20191(E)191151112(E)222288299261911239293(D)26926C4RRRRRBharniBharniAshwiniRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha135.9871.57180.96149.3929.65179.480.5245.0839.5939.06
5-May-20191(E)201281312(E)232298299261911249293(D)26926C8RRRRRBharniKritikaAshwiniRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha30.68149.08119.3639.7129.94180.24150.0429.72179.520.4845.1139.739.23
6-May-20191(E)212(E)111512(E)252298299261911249283(D)26926RRRRRBharniRohiniAshwiniRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha135.2545.18134.82179.51150.729.79179.570.4345.1459.3539.8339.39
7-May-20191(E)222(E)251712(E)26308299261911249283(D)26926RRRRRBharniMrigshiraAshwiniRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuUttara-ShadhaDhanishtha143.4845.8190.9979.3590.0390.3689.6429.86179.610.3945.1839.9539.56
8-May-20191(E)23381912(E)27308299261911249283(D)26926RRRRRBharniAardraAshwiniRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaDhanishtha45.09144.5359.4959.471.0859.370.0345.1889.190.929.93179.650.3545.2140.0739.72
9-May-20191(E)2432211112(E)28318289261911249283(D)26926RRRRRBharniPunarvasuAshwiniRevatiMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaDhanishtha60.4471.25119.8489.8330.01179.690.3145.24135.9140.239.89
10-May-20191(E)254(O)611310328289261911249283(D)26926RRRRRBharniPushyaAshwiniAshwiniMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaDhanishtha119.21134.2430.09179.720.2845.28149.740.3340.05
11-May-20191(E)264(O)2011511328289261911249283(D)26926RRRRRBharniAashleshaBharniAshwiniMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha120.1960.05119.9571.4430.17179.760.2445.3179.7440.4640.21
12-May-20191(E)275411712338289261911249283(D)26926RRRRRKritikaMaghaBharniAshwiniMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha59.03120.9760.9144.4730.25179.790.2145.3580.5940.5940.38
13-May-20191(E)2851811913348289261911249283(D)26926C9RRRRRKritikaPoorva-FalguniBharniAshwiniMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha149.8119.47119.6135.0545.1260.5739.4730.34179.820.1845.3872.1540.7240.54
14-May-20191(E)296212114348289261911249283(D)26926C8RRRRRKritikaUttara-FalguniBharniAshwiniMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha150.86120.44143.376040.6630.42179.850.1545.4140.8540.71
15-May-20192061712316358289261911249283(D)26926C7RRRRRKritikaHastBharniAshwiniMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha144.0371.1380.97144.8459.0259.4380.2330.51179.880.1245.4540.9940.87
16-May-2019217112517368289261911249283(D)26926C6RRRRRKritikaChitraBharniAshwiniMrigshiraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha150.240.81119.1860.91119.0930.6179.910.0945.4860.01
17-May-20192271512718368289261911249283(D)26926C5RRRRRKritikaSwatiKritikaAshwiniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha39.33149.2744.2530.69179.940.0645.5280.07119.4
18-May-20192372912919378289261911249283(D)26926C4RRRRRKritikaVishakhaKritikaAshwiniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha179.7959.47120.740.1145.4530.78179.960.0445.56119.94
19-May-2019248(D)1221110388289261911249283(D)26926C2RRRRRKritikaAnuradhaKritikaAshwiniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha45.930.87179.980.0245.59120.47
20-May-2019258(D)2623112388279261911249283(D)26926C1RRRRRKritikaJyesthaKritikaAshwiniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.9529.84150.1629.84134.2630.97180.010.0145.6371.53
21-May-20192699261133982792611011249283(D)25925C0RRRRRKritikaMoolaKritikaBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.0571.78179.71120.971.82135.5972.6259.39180.030.0345.6639
22-May-2019279212811431082792511011249283(D)25925C1RRRRRKritikaPoorva-ShadhaKritikaBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.4172.7271.3559.98180.040.0445.789.1190.3939.12
23-May-20192810321011531082792511011249283(D)25925C3RRRRRKritikaUttara-ShadhaRohiniBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha30.13134.5930.4445.34134.6660.57180.060.0645.7489.9639.25
24-May-201929101621211731182792511011249283(D)25925C4RRRRRKritikaShravanaRohiniBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha180.080.0845.7790.8139.37
25-May-201929102721411831182792511011249283(D)25925C5RRRRRKritikaDhanishthaRohiniBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha134.0829.7545.82134.1880.33134.0560.5872.329.1180.5240.87180.090.0945.8139.5
26-May-201921011921711931282792511011249283(D)25925C6RRRRRRohiniShatbhishaRohiniBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.0830.6644.81135.1972.5460.540.97135.9744.03180.110.1145.8571.0571.1939.62
27-May-2019211112121912031382792511011249283(D)25925C7RRRRRRohiniPoorva-BhadrapadaRohiniBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha80.2559.04143.44143.56143.57180.120.1245.8972.1571.4239.75
28-May-201921212322112131382692511011249283(D)25925C9RRRRRRohiniUttara-BhadrapadaRohiniBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha134.0829.4841144.91180.130.1345.9271.6539.87
29-May-2019213121522312331482692511011249283(D)25925C10RRRRRRohiniUttara-BhadrapadaMrigshiraBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha30.7479.35135.0680.0480.1830.3789.02144.73180.140.1445.9671.8840
30-May-2019214122822512431582692511011249283(D)25925RRRRRRohiniRevatiMrigshiraBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha30.4280.2940.7689.41149.8945.0829.97150.0359.86180.140.144672.1140.13
31-May-201921511022712531582692511011249283(D)25925RRRRRRohiniAshwiniMrigshiraBharniAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha30.1139.75134.20.3179.03119.9259.93120.0729180.150.15120.9959.0172.3540.25
1-Jun-201921612322912631682692511011249283(D)25925RRRRRRohiniBharniMrigshiraKritikaAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha29.7959.32150.9150.2629.07134.07180.160.16120.9259.0872.5840.38
2-Jun-20192172(E)73(O)112731782692511011249283(D)25925RRRRRRohiniKritikaMrigshiraKritikaAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha29.474072.61119.329.15134.24180.160.16120.8659.1472.8240.51
3-Jun-20192182(E)203(O)312931782692511011249283(D)25925C2RRRRRRohiniRohiniMrigshiraKritikaAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha29.16143.12143.2940.04120.5329.22134.41150.9429.0659.04180.160.16120.859.279.8940.64
4-Jun-2019219343(O)52(O)031882692511011249283(D)25925RRRRRRohiniMrigshiraMrigshiraKritikaAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha144.13144.30.8529.3134.59150.8729.1359.1180.160.16120.7459.268140.77135.8444.16
5-Jun-20192203183(O)72(O)131982592511011249283(D)25925RRRRRRohiniAardraAardraKritikaAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha39.750.4529.37134.76150.7929.2159.16180.160.16120.6759.3344.1640.9135.6844.32
6-Jun-20192214(O)23(O)92(O)231982592511011249283(D)25925RRRRRRohiniPunarvasuAardraKritikaAardraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha40.6759.91143.1129.44134.93150.7229.2859.22180.160.16120.6159.39143.12119.4344.32135.5144.49
7-Jun-20192224(O)173(O)102(O)432082592511011249283(D)25925RRRRRRohiniAashleshaAardraKritikaPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha143.8372.9459.9829.51135.11150.6529.3559.29180.160.16120.5559.4544.49135.3544.65
8-Jun-2019223513(O)122(O)532082592511011249283(D)25925RRRRRMrigshiraMaghaAardraKritikaPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha144.8140.32143.93143.7745.6729.59135.28150.5729.4359.35180.160.16120.4959.5144.66135.1944.81
9-Jun-20192245153(O)142(O)632182592511011249283(D)24924RRRRRMrigshiraPoorva-FalguniAardraKritikaPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha149.1989.7830.65149.3545.0971.9429.66135.4589.07150.529.559.41180.150.15120.4359.5744.8260.97135.0244.98
10-Jun-20192255293(O)152(O)732282592511011249283(D)24924RRRRRMrigshiraUttara-FalguniAardraKritikaPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha180.07150.2144.3190.7329.64150.3644.5171.2529.73135.6289.2150.4229.5859.48180.150.15120.3759.6344.9960.9134.8645.14
11-Jun-20192266133(O)172(O)832282592511111249283(D)24924RRRRRMrigshiraHastAardraKritikaPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha45.2280.9371.4345.94134.0671.8429.79135.889.34150.3529.6559.54180.140.14120.3159.6945.1660.84134.6945.31
12-Jun-20192276273(O)192(O)1032382592411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraChitraAardraRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha120.5790.72135.1929.0844.67135.3372.4429.86135.9789.47150.2729.7359.61180.140.14120.2659.7489.8645.3460.77134.5345.47
13-Jun-20192287113(O)202(O)1132482492411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraSwatiPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha149.69150.21180.4739.1230.26150.83180.75119.570.63180.6329.9389.6150.229.859.67180.130.13120.259.890.9645.5160.7134.3645.64
14-Jun-20192297253(O)212(O)1232482492411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraVishakhaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha150.66120.4229.6459.63119.37120.4959.5139.36134.14150.06180.05120.210.07179.9329.9989.73150.1329.8759.74180.120.12120.1459.86134.2645.6860.63134.245.8
15-Jun-2019308(D)83(O)232(O)1332582492411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraAnuradhaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.2639.5472.1679.23135.3840.86149.29179.35120.840.76179.2430.0689.86150.0529.9559.81180.110.11120.0859.92134.7945.8660.56134.0345.97
16-Jun-2019318(D)213(O)242(O)1532682492411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraJyesthaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha39.68149.88180120.130.1179.980.4439.5830.1289.99149.9830.0259.87180.10.1120.0359.97135.3260.49
17-Jun-201931943(O)262(O)1632682492411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraMoolaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha79.939.770.6840.4530.1890.12149.9130.0959.94180.090.09119.9760.03135.17135.8560.42
18-Jun-2019329173(O)272(O)1732782492411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraPoorva-ShadhaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha150.1339.820.0539.8730.2490.25149.8330.1760.01180.080.08119.9260.0860.35
19-Jun-2019339293(O)282(O)1832782492411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraUttara-ShadhaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha39.810.52179.8439.29144.17144.23180.3730.390.37149.7630.2460.07180.060.06119.8660.1460.28
20-Jun-20193410113(O)292(O)1932882492411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraShravanaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha89.4639.75144.43179.7130.3690.5149.6930.3160.14180.050.0573119.8160.1929.2560.21
21-Jun-2019351023402(O)2132982392411111249283(D)24924RRRRRMrigshiraDhanishthaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha59.9929.5730.64150.3929.6139.65143.1979.3439.69144.72179.0530.4190.62149.6230.3860.21180.030.0372.91119.7660.2460.14
22-Jun-201936115412(O)2232982392411111249283(D)24924RRRRRRAardraDhanishthaPunarvasuRohiniPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha120.89144.0372.0139.4980.3640.88144.07143.9630.4790.74149.5530.4560.28180.020.0272.82119.760.360.06
23-Jun-2019371117422(O)234(D)082392411111249283(D)24924RRRRRRAardraShatbhishaPunarvasuMrigshiraPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.1339.27180.15149.3330.67149.33143.279.0130.5290.86149.4830.5260.3418072.73119.6560.3559.99
24-Jun-2019381129432(O)244(D)182392411111249283(D)24924RRRRRRAardraPoorva-BhadrapadaPushyaMrigshiraPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha39150.6290.2129.4150.679.6130.5790.98149.4230.5860.41179.990.0172.64119.660.459.92
25-Jun-2019391211442(O)264(D)182392411111249283(D)24924RRRRRRAardraUttara-BhadrapadaPushyaMrigshiraPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha30.0344.4380.2130.62149.3530.6560.48179.970.0372.55119.5560.4529.8259.84
26-Jun-20193101223452(O)274(D)282392411111249283(D)24924RRRRRRAardraRevatiPushyaMrigshiraPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha120.3489.6829.1390.3789.6345.62149.0580.8130.67149.2930.7160.55179.950.0572.46119.560.5143.6759.77
27-Jun-201931116462(O)284(D)382392311111249283(D)24924RRRRRRAardraAshwiniPushyaMrigshiraPunarvasuJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha59.8690.19150.2930.71149.2230.7860.62179.940.0672.37119.4560.55119.55144.3359.69
28-Jun-2019312118472(O)294(D)382392311111249283(D)23923RRRRRRAardraBharniPushyaMrigshiraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha60.7840.8530.76149.1630.8460.68179.920.0872.28119.460.6120.39144.9459.61
29-Jun-20193132(E)147304(D)482392311111249283(D)23923RRRRRRAardraKritikaPushyaMrigshiraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha29135.3630.8149.130.960.75179.90.172.2119.3560.6579.7179.1759.5444.07
30-Jun-20193142(E)1548324(D)482292311111249283(D)23923RRRRRC9RAardraRohiniPushyaMrigshiraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha29.0280.79134.6630.84149.0430.9660.82179.880.1272.11119.360.779.3959.4644.21
1-Jul-20193152(E)2948334(D)582292311111249283(D)23923RRRRRC8RAardraMrigshiraPushyaMrigshiraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha39.58134.04134.230.8860.89179.860.1472.03119.2560.75143.2179.6159.3844.34
2-Jul-201931631349344(D)682292311111249283(D)23923C3RRRRRC7RAardraAardraPushyaMrigshiraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha134.6530.9160.95179.840.1671.94119.2160.79120.82143.7379.8359.344.48
3-Jul-201931732749354(D)682292311111249283(D)23923RRRRRC6RAardraPunarvasuPushyaMrigshiraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha144.81180.25135.03135.730.95179.820.1871.86119.1660.84135.14144.2580.0559.2244.61
4-Jul-20193184(O)1249374(D)782292311111249283(D)23923RRRRRC5RAardraPushyaPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha90.5135.3430.5134.9530.98179.80.271.77119.1160.89149.63144.7880.2759.1444.75
5-Jul-20193194(O)27410384(D)882292311111249273(D)23923RRRRRC4RAardraAashleshaPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha150.92135.5729.91134.22179.780.2271.69119.0760.9380.4859.0644.88
6-Jul-2019320511410394(D)882292311111249273(D)23923RRRRRC3RPunarvasuMaghaPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha119.7630.78135.7329.33134.27179.760.2471.61119.0260.9880.6945.02
7-Jul-20193215264103104(D)982292311111249273(D)23923RRRRRC2RPunarvasuPoorva-FalguniPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha45.9134.2529.630.89135.8134.91179.740.2671.5380.945.15
8-Jul-20193226104103114(D)1082292311211249273(D)23923RRRRRRC1RPunarvasuHastPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha150.0860.2360.4871.530.25135.859.92135.56179.720.2871.4545.29
9-Jul-20193226244103134(D)1082192311211249273(D)23923RC10RRRRRC0RPunarvasuChitraPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha149.03180.130.44180.44149.870.48135.72179.70.371.37119.8445.42
10-Jul-2019323784103144(D)1182192311211249273(D)23923RC10RRRRRC1RPunarvasuSwatiPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha179.1171.86119.420.57179.4379.4135.5789.29179.680.3271.29120.9645.56
11-Jul-2019324722493154(D)1182192211211249273(D)23923RC9RRRRRC2RPunarvasuVishakhaPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha72.79120.3829.8160.95135.3489.9179.660.3471.2145.7
12-Jul-20193258(D)5493164(D)1282192211211249273(D)23923RC9RRRRRC3RPunarvasuAnuradhaPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.0390.51179.630.3771.1345.83
13-Jul-20193268(D)18493184(D)1382192211211249273(D)23923RC9RRRRRC4RPunarvasuJyesthaPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha144.86150.25143.8339.48134.66179.610.3971.06149.4945.97
14-Jul-201932791483194(D)1382192211211249273(D)23923RC8RRRRRC5RPunarvasuMoolaPushyaAardraPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha143.83180.03134.22179.590.4172.77144.81150.02
15-Jul-2019328913483204(D)1482192211211249273(D)23923RC9C8RRRRRC6RPunarvasuPoorva-ShadhaPushyaPunarvasuPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha179.06149.14150.96179.570.43134.760.31144.18150.54
16-Jul-2019329926473214(D)1582192211211249273(D)23923RC8C8RRRRRC7RPunarvasuPoorva-ShadhaPushyaPunarvasuPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha149.66180.84179.550.45135.55143.51
17-Jul-201940108463224(D)1582192211211249273(D)22922RC6C8RRRRRC8RPunarvasuUttara-ShadhaPushyaPunarvasuPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha134.33179.540.01180.01179.530.47
18-Jul-2019411020463244(D)1682192211211249273(D)22922RC5C7RRRRRC9RPunarvasuShravanaPushyaPunarvasuPushyaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha79.359.05134.9171.95119.79179.510.49
19-Jul-201942112453254(D)1782192211211249273(D)22922RC3C7RRRRRC10RPunarvasuDhanishthaPushyaPunarvasuAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha150.2580.24143.1771.0739.8839.38135.51179.50.5
20-Jul-2019431114443264(D)1782192211211249273(D)22922RC2C7RRRRRRPushyaShatbhishaPushyaPunarvasuAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha144.46180.97143.32179.480.520.42
21-Jul-2019441125443274(D)1882192211211249273(D)22922RC0C7RRRRRRPushyaPoorva-BhadrapadaPushyaPunarvasuAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.1143.17179.71143.97179.460.54
22-Jul-201945127433294(D)1882092211211249273(D)22922RC2C6RRRRRRPushyaUttara-BhadrapadaPushyaPunarvasuAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.63144.62179.440.56134.35
23-Jul-201946121942404(D)1982092211211249273(D)22922RC3C6RRRRRRPushyaRevatiPunarvasuPunarvasuAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha134.61119.7980.65179.420.58135.47
24-Jul-2019471142414(D)2082092211211249273(D)22922RC5C6RRRRRRPushyaAshwiniPunarvasuPunarvasuAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha90.4389.6380.670.7980.0179.22120.64179.410.59
25-Jul-20194811441424(D)2082092111211249273(D)22922RC6C5RRRRRRPushyaBharniPunarvasuPunarvasuAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha143.4879.4380.44119.95179.390.61143.1359.2
26-Jul-20194912641444(D)2182092111211249273(D)22922RC8C5RRRRRRPushyaKritikaPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha72.22134.9119.49119.27150.3729151179.370.63143.9771.76
27-Jul-20194102(E)1040454(D)2282092111211249273(D)22922RC9C5RRRRRRPushyaRohiniPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha60.14135.8772.14135.46149.6729.69150.31179.360.64144.82135.5
28-Jul-20194112(E)2340464(D)2282092111211249273(D)22922RC5RRRRRRPushyaMrigshiraPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha59.3289.2134.1930.38149.62179.340.66135.01
29-Jul-20194123740474(D)2382092111211249273(D)22922RC4RRRRRRPushyaAardraPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha89.6430.39149.18179.330.67134.61
30-Jul-20194133213(O)29484(D)2482092111211249273(D)22922RC4RRRRRRPushyaPunarvasuPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha90.58179.970.65180.65134.75149.83179.320.68134.29143.3
31-Jul-20194134(O)63(O)294104(D)2482092111211249273(D)22922C8RC4RRRRRRPushyaPushyaPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha134.26136150.4930.98179.30.7134.07144.42
1-Aug-20194144(O)213(O)294114(D)2582092111211249273(D)22922C6RC3RRRRRRPushyaAashleshaPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha119.3150.2429.05150.9530.94179.290.71149.04
2-Aug-2019415563(O)294124(D)2582092111211249273(D)22922C3RRRRRRPushyaMaghaPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.1244.16135.8490.230.91179.280.72149.89
3-Aug-2019416521404134(D)2682092111211249273(D)22922C3C10RRRRRRAashleshaPoorva-FalguniPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha89.15120.0359.24120.76144.77150.7130.87179.270.73150.73134.02
4-Aug-201941766404154(D)2782092111211249273(D)22922C3C9RRRRRRAashleshaUttara-FalguniPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha143.68143.72144.07150.05144.8130.83179.260.74134.22
5-Aug-2019418620404164(D)2782092111211249273(D)21921C2C9RRRRRRAashleshaHastPunarvasuPushyaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha144.6679.9159.6790.46143.38149.4144.1230.79179.250.75134.53150.03
6-Aug-201941974414174(D)2882092111211249273(D)21921C2C9RRRRRRAashleshaChitraPunarvasuAashleshaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha120.7145.43143.52143.4330.75179.250.75134.94
7-Aug-2019420718424184(D)2982092111211249273(D)21921C2C8RRRRRRAashleshaSwatiPunarvasuAashleshaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha119.74150.4489.9979.779.53144.7830.7179.240.76135.46
8-Aug-20194218(D)2424204(D)2982092111211249273(D)21921C2C8RRRRRRAashleshaVishakhaPunarvasuAashleshaAashleshaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha149.4229.81150.19119.580.27120.33150.9930.66179.230.77
9-Aug-20194228(D)15434215082092011211249273(D)21921C1C8RRRRRRAashleshaAnuradhaPushyaAashleshaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha30.82149.18143.58119.09149.729.53150.4730.61179.230.77
10-Aug-20194238(D)28444225182092011211239273(D)21921C1C7RRRRRRAashleshaJyesthaPushyaAashleshaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha149.56143.56134.3729.02135.8330.82149.1839.3230.55179.230.77
11-Aug-2019424910454235182092011211239273(D)21921C1C7RRRRRRAashleshaMoolaPushyaAashleshaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.74150.54134.77149.814030.5179.220.78
12-Aug-2019425922464245282092011211239273(D)21921C0C7RRRRRRAashleshaPoorva-ShadhaPushyaAashleshaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.4661144.840.6930.44179.220.78
13-Aug-2019426105484265282092011211239273(D)21921C0C7RRRRRRAashleshaUttara-ShadhaPushyaAashleshaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.19144.35150.6644.69134.1144.54150.84144.1530.39179.220.78
14-Aug-20194271017494275382092011211239273(D)21921C0C6RRRRRRAashleshaShravanaPushyaAashleshaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.09143.34149.68144.12135.46143.25149.59144.03143.4930.33179.220.7830.23
15-Aug-201942810294104285482092011211239273(D)21921C0C6RRRRRRAashleshaDhanishthaPushyaAashleshaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha180.690.37143.1180.3330.27179.230.77143.33
16-Aug-201942911104124295482092011211239273(D)21921C1C6RRRRRRAashleshaShatbhishaPushyaAashleshaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.6480.4989.8135.7930.2149.0330.97179.230.77144.72
17-Aug-20195(O)01122413515582092011211239263(D)21921C1C5RRRRRRMaghaPoorva-BhadrapadaPushyaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.9239.84135.144.13135.8730.14149.130.9179.240.76
18-Aug-20195(O)1124415525682092011211239263(D)21921C1C5RRRRRRMaghaUttara-BhadrapadaPushyaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha39.94144.56134.4244.82135.1830.07149.1730.83179.240.76
19-Aug-20195(O)21216417535682092011211239263(D)21921C1C5RRRRRRMaghaUttara-BhadrapadaAashleshaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.66144.7840.95120.7179.56143.47143.3145.51134.4930149.2530.75179.250.75149.34
20-Aug-20195(O)31228419545782092011211239263(D)21921C2C4RRRRRRMaghaRevatiAashleshaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha143.8135.5529.93149.3330.67179.260.7440.51
21-Aug-20195(O)4110420565882092011211239263(D)21921C2C4RRRRRRMaghaAshwiniAashleshaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha119.7149.5629.7150.3134.274513529.86149.4130.59179.270.73
22-Aug-20195(O)5122422575882092011211239263(D)21921C2C4RRRRRRMaghaBharniAashleshaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.284413689.7259.29149.0129.79149.4930.51179.280.72
23-Aug-20195(O)62(E)5424585982092011211239263(D)21921C3C3RRRRRRMaghaKritikaAashleshaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha90.46134.2845.01134.9979.02135.2771.9145.44134.56150.930.6829.71149.5830.42179.290.71
24-Aug-20195(O)62(E)18426595982092011211239263(D)20920C3C3RRRRRRMaghaRohiniAashleshaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha143.75150.34144.440.0829.63149.6730.33179.30.790.07
25-Aug-20195(O)73142851151082092011211239263(D)20920C9C3C3RRRRRRMaghaMrigshiraAashleshaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.53135.7729.55149.7730.23179.320.68
26-Aug-20195(O)83155051251182092011211239263(D)20920C8C3C2RRRRRRMaghaAardraMaghaMaghaMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha44.8139.58119.91134.52135.6529.47149.8630.14179.340.66
27-Aug-20195(O)93295251351182092011211239263(D)20920C7C4C2RRRRRRMaghaPunarvasuMaghaPoorva-FalguniMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha40.01144.4119.44134.9929.39149.9630.04179.350.65
28-Aug-20195(O)104(O)145451451282092011211239263(D)20920C6C4C2RRRRRRMaghaPushyaMaghaPoorva-FalguniMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha135.9530.24135.73120.08134.3429.31150.0729.93179.370.63
29-Aug-20195(O)114(O)295651651382092011211239263(D)20920C5C4C1RRRRRRMaghaAashleshaMaghaPoorva-FalguniMaghaJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha119.46134.9645.69134.31120.7429.22150.1729.83179.40.6
30-Aug-20195(O)125145851751382092011211239263(D)20920C2C4C4C1RRRRRRMaghaPoorva-FalguniMaghaPoorva-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.95120.4429.14150.2829.72179.420.5859.05
31-Aug-20195(O)136051051851482092011211239263(D)20920C3C5C1RRRRRRPoorva-FalguniUttara-FalguniMaghaPoorva-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.6280.929.05150.3929.61179.440.56180.7159.19
1-Sep-20195(O)1461551251951582192011211239263(D)20920C2C5C0RRRRRRPoorva-FalguniHastMaghaPoorva-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha30.50.2930.22119.99134.44120.2559.21120.79150.5129.49179.470.53179.5859.33
2-Sep-20195(O)157051452051582191911211239263(D)20920C1C5C0RRRRRRPoorva-FalguniChitraPoorva-FalguniPoorva-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha44.370.0545.8139.0744.4279.92143.3380.4290.1260.51119.49150.6329.37179.490.5159.47
3-Sep-20195(O)1671451652251682191911211239263(D)20920C0C6C0RRRRRRPoorva-FalguniSwatiPoorva-FalguniPoorva-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.470.3872.230.09150.7529.25179.520.4859.6120.8759.13
4-Sep-20195(O)1772851852351682191911211239263(D)20920C0C6C1RRRRRRPoorva-FalguniVishakhaPoorva-FalguniPoorva-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha0.490.7171.52179.86150.8729.13179.550.4559.74120.7159.29
5-Sep-20195(O)188(D)1152052451782191911211239263(D)20920C1C6C1RRRRRRPoorva-FalguniAnuradhaPoorva-FalguniPoorva-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha150.3244.77119.8959.7120.315129179.580.42179.7659.87120.5459.46
6-Sep-20195(O)198(D)2452152551882191911211239263(D)20920C2C6C1RRRRRRPoorva-FalguniJyesthaPoorva-FalguniPoorva-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaShatbhisha120.3359.29120.7189.0189.49120.72179.620.38180.3360120.3859.62
7-Sep-20195(O)209752352751882191911211239263(D)20920C3C7C2RRRRRRPoorva-FalguniMoolaPoorva-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada90.94119.3460.31119.69179.47134.99119.47179.650.35179.4772.3760.13120.2159.79
8-Sep-20195(O)2192052552851982191911211239263(D)20920C4C7C2RRRRRRPoorva-FalguniPoorva-ShadhaPoorva-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada90.05120.540.16179.840.16120.3959.3120.7179.690.3160.11180.6560.26120.0559.95
9-Sep-20195(O)2210252752952082191911211239263(D)20920C5C7C2RRRRRRPoorva-FalguniUttara-ShadhaUttara-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada89.17180.7240.52135.31119.17119.7359.99120.01179.730.27180.1260.39119.8860.12
10-Sep-20195(O)2310145296(D)052082191911211239263(D)20920C6C7C3RRRRRRPoorva-FalguniShravanaUttara-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada179.72134.87143.4139.0180.8190.98119.0860.68119.32179.770.23179.660.51119.7260.28
11-Sep-20195(O)2410266(E)16(D)252182191911211239263(D)20920C7C8C3RRRRRRPoorva-FalguniDhanishthaUttara-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaPunarvasuPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada144.98143.929.44143.9580.7471.0779.6672.1590.43179.810.19179.0760.64119.5660.44
12-Sep-20195(O)251176(E)26(D)352282191911211239263(D)19919C7C8C3RRRRRRPoorva-FalguniShatbhishaUttara-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada0.5479.0572.989.89179.850.1560.76119.3960.61
13-Sep-20195(O)2611196(E)46(D)452282291911211239263(D)19919C8C8C4RRRRRRPoorva-FalguniShatbhishaUttara-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada134.3120.2359.97120.1459.860.0289.34180.43179.90.10.9160.88119.2360.77
14-Sep-20195(O)271216(E)66(D)552382291911211239263(D)19919C9C9C4RRRRRRUttara-FalguniPoorva-BhadrapadaUttara-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada135.3119.2571.8540.471.790.47144.32143.84179.7690.96179.940.0661119.0660.94
15-Sep-20195(O)2812136(E)86(D)752382291911211239263(D)19919C10C9C4RRRRRRUttara-FalguniUttara-BhadrapadaUttara-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada0.95179.190.83179.990.01
16-Sep-20195(O)2912256(E)96(D)852482291911111239263(D)19919C9C5RRRRRRUttara-FalguniRevatiUttara-FalguniUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada149.0372.5280.0490.7180.040.04
17-Sep-201960176(E)116(D)952582291911111229263(D)19919C9C5RRRRRRUttara-FalguniAshwiniHastUttara-FalguniPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada135.2244.6572.06149.5172.879.9290.57180.090.09
18-Sep-2019611196(E)136(D)1052582291911111229263(D)19919C10C5RRRRRRUttara-FalguniBharniHastHastPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada71.6143.29120.0759.79120.2171.67120.790.43180.140.14
19-Sep-2019622(E)26(E)146(D)1252682291911111229263(D)19919C10C6RRRRRUttara-FalguniKritikaHastHastPoorva-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada119.9780.4272.63150.19134.59120.0590.3180.20.2
20-Sep-2019632(E)146(E)166(D)1352782291911111229263(D)19919C6RRRRRUttara-FalguniRohiniHastHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada79.55135.26119.490.16180.250.25
21-Sep-2019642(E)276(E)186(D)1452782291911111229263(D)19919C6RRRRRUttara-FalguniMrigshiraHastHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada90.0445.89135.9390.02180.310.31
22-Sep-2019653106(E)196(D)1552882291911111229263(D)19919C7RRRRRUttara-FalguniAardraHastHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada143.3359.1590.1590.2289.7889.87180.370.37
23-Sep-2019663246(E)216(D)1752982391911111229263(D)19919C7RRRRRUttara-FalguniPunarvasuHastHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada71.53144.3372.8189.73180.430.43150.57
24-Sep-2019674(O)86(E)226(D)1852982391911111229263(D)19919C7RRRRRUttara-FalguniPushyaHastHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada134.57135.8560.4215089.58180.490.49149.110.89
25-Sep-2019684(O)236(E)246(D)196082391911111229263(D)19919C8RRRRRUttara-FalguniAashleshaChitraHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada44.95120.21150.3690.2790.2889.7271.0889.43180.550.550.75
26-Sep-201969576(E)256(D)206082391911111229263(D)19919C8RRRRRUttara-FalguniMaghaChitraHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada79.8590.6389.0471.7789.27180.620.620.61
27-Sep-20196105236(E)276(D)226182391911111229263(D)19919C8RRRRRHastPoorva-FalguniChitraHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada80.8890.47179.5989.1150.6872.4789.12180.690.69179.11144.83150.210.47
28-Sep-2019611686(E)286(D)236282391911111229263(D)19919C3C9RRRRRHastUttara-FalguniChitraHastUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada72.7149.479.2880.95143.7780.1960.45149.41180.760.76143.44149.080.33
29-Sep-2019612623706(D)246282391911111229263(D)19919C9RRRRRHastChitraChitraChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada71.85150.410.9460.28149.0879.4859.3480.95180.830.830.2
30-Sep-201961278716(D)256382391911111229263(D)19919C9RRRRRHastSwatiChitraChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada71.0145.4771.37134.1190.7480.44180.90.9134.050.06
1-Oct-2019613723736(D)276482491911111229263(D)18918C10RRRRRHastVishakhaChitraChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada39.12119.5229.1489.579.93180.970.97119.60.08
2-Oct-20196148(D)7746(D)286482491911111229263(D)18918RRRRRHastAnuradhaChitraChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada29.94144.3380.6579.43143.35144.550.22
3-Oct-20196158(D)20766(D)296582491911111229263(D)18918RRRRRHastJyesthaChitraChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada44.5629.230.7380.2972.6380.48143.0779.35144.03143.420.35
4-Oct-201961693777(O)06682491911111229263(D)18918RRRRHastMoolaSwatiChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada72.37134.9171.1779.26144.7179.15135.40.49
5-Oct-2019617916797(O)16682492011111229263(D)18918RRRRHastPoorva-ShadhaSwatiChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada89.1790.8345.6971.01134.120.62
6-Oct-20196189287107(O)36782492011111229263(D)18918RRRRHastUttara-ShadhaSwatiChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada90.2189.7944.46179.050.76
7-Oct-201961910117117(O)46882592011111229263(D)18918RRRRHastShravanaSwatiChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada90.289.2990.26180.4579.430.9
8-Oct-201962010227137(O)56882592011111229263(D)18918RRRRHastShravanaSwatiChitraUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada89.25134.2829.4580.872.8780.1330.48
9-Oct-20196211147147(O)66982592011111229263(D)18918RRRRHastDhanishthaSwatiSwatiUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada150.5644.6940.972.1135.4679.5671.5780.82135.92
10-Oct-201962211167157(O)86982592011111229263(D)18918RRRRHastShatbhishaSwatiSwatiUttara-FalguniJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada143.84149.55120.9639.7571.99134.2135.73150.85135.5
11-Oct-201962311287167(O)961082592011111229263(D)18918RRRRChitraPoorva-BhadrapadaSwatiSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada149.49135.5330.9149.98134.37
12-Oct-201962412107187(O)1061182592011111229263(D)18918RRRRChitraUttara-BhadrapadaSwatiSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada60.97149.79179.1980.2230.64119.8860.1229.445.1179.57150.17135.3330.74149.1
13-Oct-201962512227197(O)1161182592011111229263(D)18918RRRRChitraRevatiSwatiSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada60.1490.7230.1860.8229.9944.02180.85150.86135.1330.58
14-Oct-2019626147207(O)1361282692011111229263(D)18918RRRRChitraAshwiniVishakhaSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada59.3189.7459.6630.59134.9330.4340.51
15-Oct-20196271167217(O)1461382692011011229263(D)18918RRRRChitraBharniVishakhaSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada144.580.42120.4372.13134.7230.27
16-Oct-20196281297237(O)1561382692011011229263(D)18918RRRRChitraKritikaVishakhaSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada149.43143.4979.38134.5339.13119.2640.7972.57134.5230.11
17-Oct-20196292(E)117247(O)1661482692011011229263(D)18918RRRRChitraRohiniVishakhaSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada80.713179.68135.37143.8239.639.7172.09134.3129.94144.71120.37
18-Oct-20197(D)02(E)247257(O)1861582692011011229263(D)18918RRRRChitraMrigshiraVishakhaSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada79.76150.5143.4640.02120.0959.9171.62134.129.78143.8390.09119.4
19-Oct-20197(D)1377267(O)1961582692011011229263(D)17917RRRRChitraAardraVishakhaSwatiHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.4130.7360.3571.1429.62
20-Oct-20197(D)23207277(O)2061682792011011229263(D)17917RRRRChitraPunarvasuVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada119.71179.7140.7529.9159.366029.4545.98
21-Oct-20197(D)34(O)47287(O)2161782792011011229263(D)17917RRRRChitraPushyaVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada89.2972.6529.15120.389.2290.7829.2845.83
22-Oct-20197(D)44(O)187297(O)2361782792011011229263(D)17917RRRRChitraAashleshaVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada59.4230.5149.5119.0489.9290.0829.12143.345.68
23-Oct-20197(D)5527297(O)2461882792011011229263(D)17917RRRRChitraMaghaVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada80.8772.0545.84144.0444.78135.2290.6289.38120.845.52
24-Oct-20197(D)6517807(O)2561982792011011229263(D)17917RRRRSwatiPoorva-FalguniVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada135.3879.897159.39120.61119.6745.37
25-Oct-20197(D)761817(O)2661982892011011229263(D)17917RRRRSwatiUttara-FalguniVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada134.3759.459.7945.22
26-Oct-20197(D)8616817(O)2862082892011011229263(D)17917RRRRSwatiHastVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada72.2445.0671.3189.2790.73134.3245.6830.1290.645.07
27-Oct-20197(D)971827(O)2962182892111011229263(D)17917C8RRRRSwatiChitraVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada71.3179.2130.6379.17134.945.129.0690.01135.88143.7544.91
28-Oct-20197(D)10716828062182892111011229263(D)17917C6RRRRSwatiSwatiVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada180.25119.1360.87135.3844.6289.42150.3960.96134.9944.7659.05
29-Oct-20197(D)118(D)1838162282892111011229263(D)17917RRRRSwatiVishakhaVishakhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada0.6740.92135.7644.2439.5134.3445.66149.7260.88134.144.6159.15
30-Oct-20197(D)128(D)15838362282892111011229263(D)17917RRRRSwatiAnuradhaAnuradhaVishakhaHastJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaPoorva-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada0.3840.4740.1135.6444.36149.0560.844.4559.25
31-Oct-20197(D)138(D)28838462382992111011219263(D)17917RRRRSwatiJyesthaAnuradhaAnuradhaChitraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada45.1645.4372.980.270.7939.940.6960.7244.359.34
1-Nov-20197(D)14912838562482992111011219263(D)17917RRRRRSwatiMoolaAnuradhaAnuradhaChitraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada44.627239.1945.860.6444.1559.44
2-Nov-20197(D)15924838662482992111011219263(D)17917RRRRRSwatiPoorva-ShadhaVishakhaAnuradhaChitraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada71.0189.91135.9844.0244.6340.4760.564459.54
3-Nov-20197(D)16107828862582992111011219263(D)17917RRRRRSwatiUttara-ShadhaVishakhaAnuradhaChitraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada80.52119.5260.4859.2244.71135.6744.3339.1860.48150.8259.64
4-Nov-20197(D)171019828962682992111011219263(D)17917RRRRRSwatiShravanaVishakhaAnuradhaChitraJyesthaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada120.5759.4380.79135.2144.79150.9290.5480.9360.39150.2759.73
5-Nov-20197(D)18111818106269(O)092111011219263(D)17917RRRRRSwatiDhanishthaVishakhaAnuradhaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada89.6880.8439.72135.7544.25134.5845.42149.63143.4189.9180.2360.31149.7359.83
6-Nov-20197(D)191113808116279(O)092111011219263(D)17917RRRRRSwatiShatbhishaVishakhaAnuradhaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.59135.6972.929.4844.2339.9545.04144.71144.489.2779.5260.22149.1959.92
7-Nov-20197(D)2011257298126289(O)092111011219263(D)16916RC9RRRRVishakhaPoorva-BhadrapadaVishakhaAnuradhaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada39.794530.6744.82143.7360.1360.02
8-Nov-20197(D)211267288146289(O)092111011219263(D)16916RC7RRRRVishakhaUttara-BhadrapadaVishakhaAnuradhaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada135.2360.12120.1780.0229.945.4143.0760.0560.11
9-Nov-20197(D)2212187278156299(O)09211911219263(D)16916RC5RRRRVishakhaRevatiVishakhaAnuradhaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada59.19119.1559.3445.99144.5180.9759.96119.5560.21
10-Nov-20197(D)2311726816709(O)19221911219263(D)16916RC2RRRRVishakhaAshwiniVishakhaJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada134.4179.0212039.2460.66143.2240.14149.8930.1160.9880.7659.87120.9660.3
11-Nov-20197(D)24113724817709(O)19221911219263(D)16916RC0RRRRVishakhaBharniVishakhaJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada0.1360.5380.5459.7860.39
12-Nov-20197(D)25125723819719(O)19221911219263(D)16916RC2RRRRVishakhaBharniVishakhaJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada179.79144.43119.0660.0880.7280.3359.6960.49
13-Nov-20197(D)262(E)8722820729(O)19221911219263(D)16916RC4RRRRVishakhaKritikaVishakhaJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada60.16143.4439.4559.97119.5759.6380.1580.1259.6120.7471.1660.58
14-Nov-20197(D)272(E)21721821729(O)19221911219263(D)16916RC7RRRRVishakhaRohiniVishakhaJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada59.18149.55180.13149.2289.71144.6230.5840.84120.7430.6590.1659.1879.5779.959.51119.85144.8560.67
15-Nov-20197(D)2834720822739(O)29221911219263(D)16916RC9RRRRVishakhaMrigshiraVishakhaJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada144.13135.4229.57979.6959.42144.3160.7671.16
16-Nov-20197(D)29317719824749(O)29221911219263(D)16916RRRRRVishakhaAardraSwatiJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada135.5472.4479.4759.33143.7660.8671.32
17-Nov-2019804(O)1718825749(O)29221911219273(D)16916RRRRRVishakhaPunarvasuSwatiJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada119.41134.3245.68144.0444.13134.2771.7379.2559.23143.2260.9571.49
18-Nov-2019814(O)15717826759(O)29221911219273(D)16916RRRRRVishakhaPushyaSwatiJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada30.99135.3844.6280.35143.2244.8630.3871.0279.0459.1471.65
19-Nov-2019824(O)28717827769(O)29221911219273(D)16916RRRRRVishakhaAashleshaSwatiJyesthaChitraMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada30.2143.8640.2945.429.16135.778159.05150.7490.2871.82
20-Nov-201983512717829769(O)39221911219273(D)16916RRRRRAnuradhaMaghaSwatiJyesthaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada80.8129.4134.0745.75135.1180.3789.1671.98
21-Nov-20198452771790779(O)39221911219273(D)16916RRRRAnuradhaUttara-FalguniSwatiMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.09119.8171.0345.91134.4579.7372.15
22-Nov-20198561171791789(O)39231911219273(D)16916RRRRAnuradhaHastSwatiMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.3779.9145.980.1979.0940.9872.31
23-Nov-20198662671892789(O)39231911219273(D)16916RRRRAnuradhaChitraSwatiMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.6239.390.9279.9344.7245.731179.2240.8472.48
24-Nov-20198771071894799(O)49231911219273(D)16916RRRRAnuradhaSwatiSwatiMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada45.3872.5145.4345.410.02179.9240.6972.64
25-Nov-20198872571995799(O)49231911219273(D)16916RRRRAnuradhaVishakhaSwatiMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada44.46150.5240.2239.184644.96180.6140.5472.81
26-Nov-2019898(D)9720967109(O)49231911219273(D)15915C1RRRRAnuradhaAnuradhaVishakhaMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada0.5929.22149.48143.8944.13150.07143.344.472.7640.472.97
27-Nov-20198108(D)23720977119(O)49231911219273(D)15915RRRRAnuradhaJyesthaVishakhaMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada29.57144.9630.35120.872.240.25
28-Nov-201981196721997119(O)49231911219273(D)15915RRRAnuradhaMoolaVishakhaMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada29.9245.3644.71119.83120.2472.7571.6480.1340.11
29-Nov-20198129197239107129(O)59231911219273(D)15915RRRAnuradhaPoorva-ShadhaVishakhaMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada30.2740.844.3760.6871.5171.077939.96
30-Nov-20198131027249117139(O)59231911219273(D)15915RRRAnuradhaUttara-ShadhaVishakhaMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada30.6339.8979.3159.6639.82
1-Dec-201981410157259127139(O)59231911219273(D)15915RRRAnuradhaShravanaVishakhaMoolaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada60.1330.98144.25149.2230.7879.7439.47150.6529.3540.2744.44135.5539.67
2-Dec-201981510277269147149(O)59241911219273(D)15915RRRAnuradhaDhanishthaVishakhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada71.31143.21150.2929.7190.771.8929.939.2660.859.3872.7413539.53
3-Dec-20198161197279157159(O)69241911219273(D)15915RRRJyesthaShatbhishaVishakhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.4245.1659.8659.5559.96179.630.3772.1119.6760.33134.4539.39
4-Dec-201981711217299167159(O)69241911219273(D)15915RRRJyesthaPoorva-BhadrapadaVishakhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada39.430.6560.53180.920.9271.47120.3959.61120.6939.25
5-Dec-2019818123809177169(O)69241911219273(D)15915RRRJyesthaPoorva-BhadrapadaVishakhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada13545119.4672.2439.11
6-Dec-20198201214819187179(O)69241911219273(D)15915RRRJyesthaUttara-BhadrapadaVishakhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada80.5290.5189.4971.12
7-Dec-20198211226839207179(O)69241911219273(D)15915RRRJyesthaRevatiVishakhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada29.1790.8143.7189.49
8-Dec-201982219849217189(O)79241811219273(D)15915RRRJyesthaAshwiniAnuradhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada29.3989.790.2240.6560.4
9-Dec-2019823121869227199(O)79241811219273(D)15915RRRJyesthaBharniAnuradhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada29.61135.9119134.2659.8339.1759.17
10-Dec-20198242(E)4879237199(O)79241811219273(D)15915RRRJyesthaKritikaAnuradhaPoorva-ShadhaSwatiMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada29.8330.77134.8672.5440.8630.050.94
11-Dec-20198252(E)17899257209(O)79241811219273(D)15915RRRJyesthaRohiniAnuradhaPoorva-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada30.0529.8745.91149.87143.850.18
12-Dec-2019826308109267219(O)89251811219273(D)15915RRRJyesthaMrigshiraAnuradhaPoorva-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada30.2745.8644.55120.6120.889.88
13-Dec-20198273148119277219(O)89251811219273(D)15915RRRJyesthaAardraAnuradhaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada30.4930.550.96180.9645.6145.680.06119.94120.55
14-Dec-20198283278139287229(O)89251811219273(D)15915RRRJyesthaPunarvasuAnuradhaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada150.3130.7129.57135.66179.8745.3644.2245.94119.29120.3
15-Dec-20198294(O)118141007239(O)89251811219273(D)14914C10RRRJyesthaPushyaAnuradhaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada30.9245.0940.41143.83150.0129.9945.5120.0561
16-Dec-2019904(O)258161017239(O)89251811219273(D)14914C9RRRMoolaAashleshaAnuradhaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada149.7740.8144.8239.0145.07119.872.91144.5459.88
17-Dec-201991598171027249(O)99251811219273(D)14914C8RRRMoolaMaghaJyesthaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada80.72119.38135.7744.5539.844.63119.5572.6990.12
18-Dec-2019925248191037259(O)99251811219273(D)14914C7RRRMoolaPoorva-FalguniJyesthaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada79.72135.2544.2744.1960.46119.372.4789.21
19-Dec-201993688211057259(O)99251811219273(D)14914C6RRRMoolaUttara-FalguniJyesthaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada72.84149.4690.959.91119.0672.25
20-Dec-2019946228221067269(O)99251811219273(D)14914C6RRRMoolaHastJyesthaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada71.8860.19149.5889.3945.759.3572.04
21-Dec-201995768241077279(O)109261811219273(D)14914C5RRRC9MoolaChitraJyesthaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada90.9979.58135.48134.6144.4860.6571.82
22-Dec-2019967208251087279(O)109261811219273(D)14914C4RRRC8MoolaVishakhaJyesthaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada45.7730.5689.9760.0171.61
23-Dec-2019978(D)48271097289(O)109261811219273(D)14914C3RRRC7MoolaAnuradhaJyesthaUttara-ShadhaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.1629.1330.8371.3329.3459.38134.0545.9571.39
24-Dec-2019988(D)1882810117299(O)109261811229283(D)14914C10C3RRRC6MoolaJyesthaJyesthaShravanaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada39.04120.3339.9229.4229.3271.8930.3440.84134.7745.2371.18
25-Dec-201999919010127299(O)119261811229283(D)14914C8C9C2RRRC5MoolaMoolaMoolaShravanaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada39.39119.372.6840.8380.4530.372.4539.62135.544.590.63
26-Dec-20199109149110138(O)09(O)119261811229283(D)14914C4C9C1RRRC4MoolaPoorva-ShadhaMoolaShravanaVishakhaMoolaPoorva-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada39.740.9371.6844.18180.40.480.25150.7729.2340.6790.52
27-Dec-20199119279310148(O)19(O)119261811229283(D)14914C8C0RRRC3MoolaUttara-ShadhaMoolaShravanaVishakhaMoolaUttara-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.090.150.990.37149.4830.5240.2389.0880.9
28-Dec-201991210109410168(O)19(O)119261811229283(D)14914C7C1RRRC2MoolaShravanaMoolaShravanaVishakhaMoolaUttara-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.440.6439.7980.14120.5880.79
29-Dec-201991310229610178(O)29(O)119261811229283(D)14914C7C1RRRC1Poorva-ShadhaShravanaMoolaShravanaVishakhaMoolaUttara-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada39.4140.79179.180.8280.240.8529.2640.8539.3579.2339.8245.34120.0280.67
30-Dec-20199141159810188(O)39(O)129271811229283(D)14914C6C2RRRC0Poorva-ShadhaDhanishthaMoolaShravanaAnuradhaMoolaUttara-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada180.250.2540.52120.5580.0340.8844.22119.4680.55
31-Dec-201991511179910198(O)39(O)129271811229283(D)14914C6C3RRRC1Poorva-ShadhaShatbhishaMoolaShravanaAnuradhaMoolaUttara-ShadhaAshwiniPoorva-BhadrapadaUttara-ShadhaAardraPoorva-ShadhaPoorva-Bhadrapada40.1772.53144.3640.1680.43

 • First Few Columns provides Planet Position and Degrees (12-18 Degrees are Highlighted in Bold)
  • Dark Green Color Represents "Fire Element"
  • Light Green Color Represents "Earth Element"
  • Orange Color Represents "Air Element"
  • Red Color Represents "Water Element"
  • D = Debilitated (Planet Strength 50%)
  • O = Planets its Own House (Planet Strength 80%)
  • E = Planet Exalted (Planet Strength 100%)    
 • Next Few Columns Represents :
  • C = Combust
  • R = Retrograde
 • Next Few Columns Represents Nakshatra
 • Next items are Planet Aspects